Dyfi Footprint Logo

Food

1 Beth yw’r disgrifiad gorau o’ch deiet chi?Dewiswch ateb, os gwelwch yn dda.
2 Pa mor aml ydych chi’n bwyta cig a physgod?


Dewiswch ateb, os gwelwch yn dda.
3 Pa mor aml ydych chi’n prynu bwyd organig?
Dewiswch ateb, os gwelwch yn dda.
4 Pa mor aml ydych chi’n prynu bwydydd lleol?
Dewiswch ateb, os gwelwch yn dda.
Next >>